Blogg | 17 April 2010

Konjunktur och börsen. Dagens ord.

Börsen ligger sex till tolv månader före konjunkturutvecklingen.