Snack | 29 September 2020

Kan inte man sätta frågetecken i slutet av meningen???

Ni vet den där känslan av att man läser en lång text, kanske jobbrelaterat, kanske ett mejl med komplexa sammanhang invävda i ett fåtal riktigt långa meningar som inte alltid är så lätta att förstå och så undrar man varför man inte kan sätta ett frågetecken i slutet av meningen. Ska det vara så svårt. Att ibland ens sätta punkt i slutet av meningen

Ska jag behöva läsa om meningen igen för att förstå frågan? Ordföljden, visst, men lite hyfs skadar väl aldrig.