Blogg | 25 September 2020

Thinking outside the box

För att lyckas med det som ingen annan lyckats med tidigare behöver man göra något annorlunda – något som sticker ut. Det har vi alltid fått lära oss. Samtidigt är det väldigt många som inte tycker om de som går sin egen väg och gör saker på ett sätt som sticker ut för mycket.

Thinking outside the box är nyckeln till framgång som så många tror, men jag håller inte med.

Det viktigaste är enligt mig att först utforska ramarna och visa att man kan följa de ramarna som finns och först när det är avklarat kan man ta steget utanför boxen.

Om man tar steget för snabbt kommer det inte att accepteras av samhället som högst sannolikt kommer att följa de normer som är uppsatta, man är då dömd till att att antingen straffas eller klassas som en uppkomling.

Visar man däremot att man känner till ramarna, men samtidigt kan tänka i relation till dessa ramar kommer man att lyckas på sikt.

Vill ni ha exempel? Att komma in på en ny arbetsplats som ung chef kan uppfattas av många äldre som en annorlunda karriärsstege med fördomar om att man lyckats skaffa sig titeln lite för snabbt eller på ett obefogat sätt, vilket kan resultera i ovilja att följa chefen som ledaren. Om man däremot som ung chef visar att man kan relatera till de rådande stegen som man tar för att uppnå liknande framgång och vara ödmjuk för dessa ramar eller faktumet att den övriga personalen beaktar dessa regler kan man då leda och samtidigt behålla det annorlunda tänket som gjorde personen till ung chef från början.

Håller du inte med? Våga tänka annorlunda, men relatera alltid till det som accepteras av medmänniskor…

Kärlek och respekt.