Blogg | 15 February 2010

Akademisk trappa?

Det finns 5 grundläggande inriktningar i en ekonomutbildning.

– Finance.

– Accounting / Revision.

– Management.

– Marketing.

– Entrepreneurship.

Skulle ni kunna rangordna dessa inriktningar inom ekonomin beroende på hur viktiga de är som samhällsfunktion?

Det är nämligen så att finansfolket tittar ner på management folket och revisorer anses som tråkiga. Men annars?
(antanganden baseras på riktiga observationer)