Blogg | 28 October 2012

Till förmån för barn med cancer. Barncancerfonden och Team Rynkeby.

Som ni redan vet är jag medlem i Team Rynkeby Stockholm och från och med nu och fram till vår cykelfärd från (Stockholm) till Paris samlar vi in pengar till förmån för barn med cancer och alla som drabbas av detta. Insamlingen riktar sig till alla som vill och kan bidra till forskningen som redan idag räddar en del liv.
Bidra du också. Om du vill och kan. Det kan man göra via länken här (ny sida öppnas med all info på Barncancerfondens webbplats): http://www.barncancerfonden.se/15496 eller när som helst genom att klicka på Team Rynkeby cykelbild längst upp till höger på denna sida.
Insamlingen syfte och historik.
Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetsinitiativ som syftar till att samla in pengar till Barncancerfonden i Sverige och Børnecancerfonden i Danmark. 2011 samlade Team Rynkeby in 13 Mkr till kampen mot barncancer och 2012 gav insamlingen 17 Mkr.Varje sommar i juli cyklar ett antal personer från Danmark och Sverige till Paris för att stödja barn med cancer och deras familjer. 2012 var det 780 cyklister som cyklade in i Paris tillsammans. Under året deltar cyklisterna i olika team för att samla in sponsorpengar och arrangera olika evenemang. Under året tränar även de olika teamen tillsammans som förberedelse inför cykelloppet till Paris.Team Stockholm har som mål att både kämpa med cykelträningen inför resan till Paris och med insamlingen till Barncancerfonden! Hjälp oss hjälpa! Skänker du minst 100 kr får du bandet med “VI KÄMPAR FÖR LIVET” som ett bevis på att du stödjer vår kamp mot barncancern!Vi behöver inte din sympati – vi behöver pengar.

Vart tar pengarna vägen?

Barncancerfondens uppgift är att samla in medel för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn samt att arbeta för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer.

Barncancerfonden drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag, och får inga bidrag från vare sig stat, kommun eller landsting. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidragit till forskningen inom barncancer med drygt en miljard kronor.

Den direkta kontakten med cancerdrabbade barn och föräldrar sker genom sex regionala barncancerföreningar. Tillsammans kan barncancerföreningarna och Barncancerfonden arbeta effektivt både med direkta insatser på lokal nivå och med övergripande frågor inom forskning, vård och utbildning samt information.