Blogg | 31 December 2011

End 2011

nyårslöftena klara. årets mål uppnådda. framtida mål uppsatta. 2012 blir bättre än 2011, men sämre än 2013. nu kör vi.