Blogg | 9 November 2011

Lönar det sig att plugga tidigt?

Nedan ser ni den reella löneutvecklingen i Sverige under förra året. Som ni ser så stiger lönerna. Jämfört med 1977 har de reella lönerna ökat med 583% lite beroende på hur man kollar, men som syns så är det en stor förändring.

———————————————————————————-

———————————————————————————-

Som alla känner till så påverkas lönerna av flera olika faktorer. Allt från utbildning, ålder, erfarenhet, geografiskt område, arbetsuppgifterna, ansvar, sektor, utveckling, uppsatta och uppnådda mål osv osv osv spelar en stor roll vid lönesättningen varje år.

Utbildning, arbetslivserfarenhet och ålder verkar påverka lönenivåerna väldigt mycket och därför undrar jag: Lönar det verkligen sig att börja plugga på högre nivå vid tidigt ålder för att nå en bra lönennivå?

Det finns två alternativ – 1) plugga tidigt eller 2) jobba ihop lite pengar, eventuellt resa världen runt och börja plugga lite senare.

Det senare alternativet är det många som väljer. Snittåldern vid ex-vis Umeå Universitet ligger på runt 29 år, vilket betyder att om man slutar gymnasiet vid 19-20 år så börjar man plugga efter cirka 4-5år. Vad gör man då under alla dessa år? Jo, förmodligen jobbar, men vad händer om man väljer att fortsätta plugga och väljer en helt annan inriktning på ett framtida jobb?

Säg att man väljer att plugga tidigt och är klar med en 4-årig utbildning vid 23-års ålder. Man är då ung och utan någon arbetslivserfarenhet. Det visar sig negativt på arbetstagarens linenivå.

Däremot om man väljer att plugga klart till man är säg runt 30 år, så har man både åldern, arbetslivserfarenheten (även om relevansen kan diskuteras) och utbildningen till sin fördel vid en lönesättning. Till det, om man är klok, så har man tidigare jobbat ihop ett kapital och pluggat klart utan några tagna lån. Löneutveckligen är dessutom större i början av karriären och vid ett byte av arbetsplatsen så brukar lönen höjas ytterligare.

Jag är lite tveksam till att man ska fortsätta plugga direkt efter gymnasiet. Även om jag själv är 24 och har 4 årig civilekonomexamen samt 1,5 års arbetslivserfarenhet.