Blogg | 22 October 2011

Rymdskrot och risker.

Aftonbladet skriver om lite rymdskrot som antas träffa Jorden inom kort. Det skrivs om att risken för att bli träffad av skroten är 1 på 2000. Det betyder att skroten kan ramla på 1 av de 2000 ställen som jag kanske besöker under tiden som den närmar sig Jorden. Det betyder att om man antar en radie om 10m som en position (antagligen skadas allt inom 10m radie vid nedslaget, så vi tar det som en utgångspunkt) och byter sin potision 2000 gånger, dvs springer åt ett håll i 20km blir du säkert träffad av skroten. Man börjar undra hur de räknade den risken om man inte vet var någonstans på Jorden skroten kommer att slå ned.

Förresten, motsatsen till risk heter chans. Och förhållandet där emellan heter odds. Kolla upp när ni går utomhus. Plötsligt händer det.