Blogg | 4 October 2011

Tänk på miljön innan du skriver ut e-post.

Tänk på miljön innan du skriver ut e-post.

Så står det i många företagsmail som trillar in och behöver ändå skrivas ut. Är effekten märkbar? Jag menar, självklart tänker man på det så fortman läser den raden, men om man ‘ndå måste skriva ut det, så nyttjar man mer färg och därmed ökar påverkan på miljön än om den raden inte hade stått med…

Att skriva ut det är helt onödigt, om inte helt idiotiskt, enligt mig. Den som tänker på miljön, vilket numera är väldigt poppigt och coolt, gör det dagligen och ett blad hit eller dit med ett mailutskrift skapar ingen miljökatastrof eftersom de som tänker på miljön gör nog viktigare saker för att uppfylla sitt miljömål.

P.S. Undrar om Miljöpartiet har detta i sin mailkorrespondans. Någon som vet?